Tida forsvinn. Kvart sekund blir borte. Men vi kan stoppe tida litt. Gjera augeblikket varig.

Eg, frilansfotograf Anne-Marte Før,  jobbar innanfor sjangerane portrett, dokumentar og illustrasjon. Dei ekte og kjenslevare fortellingane er viktige for meg. Dei har eg eit ynske om å fortelje. Lukkeleik produserar også tekstar og tek på seg andre prosjektrelaterte oppdrag, sjå eige side om dette. 

Lukkeleik fotograferar historiene dine.

Ta Kontakt!

Anne-Marte Før


Mob.: + 47 936 53 751

eller skriv til meg her: 

Namn *
Namn